• Przygotowujemy i składamy wnioski aktualizacyjne oraz dokumenty w rejestrze przedsiębiorców KRS: zmiana składu zarządu w spółce z o.o., zmiana adresu lub siedziby w spółce z o.o., sprzedaż udziałów, zmiany w zakresie działalności spółki PKD, zawieszenie działalności spółki z o.o.
  • Zapewniamy profesjonalne wsparcie w przypadku odrzucenia wniosku przez KRS, obejmujące uzupełnienie braków formalnych lub ponowne przygotowanie i wysłanie wniosku, mające na celu skuteczne załatwienie wszystkich formalności
  • Świadczymy usługi sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, uwzględniając wszystkie kluczowe aspekty i zgodnie z wymogami rachunkowości wraz z wysyłką do KRS