Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa, sprawozdawcza i podatkowa. Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

KSIĘGI HANDLOWE
do 20 zapisów księgowych – 800 zł netto
do 50 zapisów księgowych – 1.100 zł netto
do 100 zapisów księgowych – 1.500 zł netto
do 200 zapisów księgowych – 2.200 zł netto
(10 zł netto za każdy dokument powyżej pakietu)
Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (faktur VAT, przelewów bankowych, operacji kasowych, PK), co w praktyce przekłada się na ilość zapisów księgowych. W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także raporty kasowe (dowody KP i KW) oraz wyciągi bankowe (operacje na nich zapisane) – nie tylko faktury VAT. Cena zawiera sporządzenie zeznania podatkowego CIT za dany rok podatkowy. Cena nie zawiera sporządzenia sprawozdania finansowego.
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
do 20 zapisów księgowych – 450 zł netto
do 50 zapisów księgowych – 600 zł netto
do 100 zapisów księgowych – 900 zł netto
do 200 zapisów księgowych – 1.400 zł netto
(6 zł netto za każdy dokument powyżej pakietu)

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, rozliczenie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok.
RYCZAŁT
do 20 zapisów księgowych – 350 zł
21 – 50 zapisów księgowych – 450 zł
51 – 100 zapisów księgowych – 650 zł
powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.
Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, rozliczenie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok.
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA I ZUS
umowy o pracę – 70 zł/os. miesięcznie
umowy cywilnoprawne z ZUS – 50 zł/os. miesięcznie
umowy cywilnoprawne bez ZUS – 40 zł/os. miesięcznie
USŁUGI DODATKOWE
transakcje walutowe: 200 zł miesięcznie
monitoring należności i zobowiązań na podstawie dostarczonych wyciągów bankowych oraz raportów kasowych: 100 zł miesięcznie
korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę: 100 zł za miesiąc
każdy dokument powyżej pakietu: 8 zł netto
rozliczenie delegacji: 50 zł/szt.
złożenie wniosku o refundację PFRON: 200 zł za pierwszy; 100 zł kolejne
aktualizacja danych w KRS, US: od 150 zł netto
Ceny netto – do podanych cen należy doliczyć 23% podatku vat.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.