Obsługa płacowa pracowników
– sporządzanie list płac
– sporządzanie rachunków do umów zleceń
– rozliczanie zwolnień lekarskich
– wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop
– naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
– wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS
– sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B)
– sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R
– przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin

Obsługa kadrowa pracowników
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń
– kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP
– ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego
– rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
– sporządzanie świadectw pracy
– sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników

Cennik