TAXMASTERS Biuro Rachunkowe Kraków

TAXMASTERS Spółka z o.o.Certyfikowane Biuro Rachunkowe
biuro@taxmasters.eu
tel. 600 38 98 58
31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9 – pokój 309

NIP 9452209246 | KRS 0000681165 | REGON 367462124

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:0000681165 o kapitale zakładowym w wysokości  5 000,00 (pięć tysięcy) złotych