Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), o ile w roku poprzednim:

–  uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub

– uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro

oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

EWIDENCJA RYCZAŁTOWA
– księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów
– wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
– prowadzenie ewidencji środków trwałych
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego (PIT-28)

CENNIK

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa, sprawozdawcza i podatkowa.

Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie. W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok oraz rozliczenie ZUS przedsiębiorcy.

Cennik