Nasze atuty

Konkurencyjne ceny

Księgi handlowe od 250 zł
KPIR od 125 zł
Ryczałt od 50 zł

Terminowość

Gwarantujemy terminowość kompleksowych usług księgowo-podatkowych oraz kadrowo-płacowych

Bezpieczeństwo

Posiadamy Licencję Ministra Finansów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

NASZE USŁUGI

Aktualności

Limity podatkowe 2017 r.

Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. W bieżącym roku pierwszy roboczy dzień października przypadał 3 października 2016 r. (1 i 2 października przypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę). Średni kurs NBP z tego dnia wyniósł

Read More

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2017 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21 II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20 III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3

Read More

Wymiar czasu pracy 2016 r.

Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2016 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 152 19 II (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21 III (40 godz.

Read More

Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Dwa sposoby ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Tryb naliczania wynagrodzenia za część miesiąca regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Read More

Limity podatkowe 2016 r.

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1

Read More

Terminy płatności podatków i składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, składania deklaracji itd. Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach: – do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych; – do 10 dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają

Read More

Składki ZUS przedsiębiorców 2016 r.

Wykaz aktualnych stawek ZUS dla przedsiębiorców. Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2016 r. Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki w 2015 r. Składki w 2016 r. Składka emerytalna (19,52%) 463,68 zł 474,92 zł Składka rentowa (8%) 190,03 zł 194,64 zł Składka chorobowa (2,45%) 58,20 zł 59,61 zł Składka wypadkowa (1,80%) 45,85 zł 43,79 zł Składka

Read More

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować… " Bruce Lee