Nasze atuty

Konkurencyjne ceny

Księgi handlowe od 300 zł
KPIR od 125 zł
Ryczałt od 50 zł

Terminowość

Gwarantujemy terminowość kompleksowych usług księgowo-podatkowych oraz kadrowo-płacowych

Bezpieczeństwo

Posiadamy Licencję Ministra Finansów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

NASZE USŁUGI

Aktualności

enigma_portfolio3

Limity podatkowe 2017 r.

Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. W bieżącym roku pierwszy roboczy dzień października przypadał 3 października 2016 r. (1 i 2 października przypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę). Średni kurs NBP z tego dnia wyniósł

Read More
alarm-clock1

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2017 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21 II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20 III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3

Read More
clock-1461689_1920

Wymiar czasu pracy 2016 r.

Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2016 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 152 19 II (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21 III (40 godz.

Read More
business-world-541431_1920

Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Dwa sposoby ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Tryb naliczania wynagrodzenia za część miesiąca regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Read More
calculator-428301_1920

Limity podatkowe 2016 r.

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1

Read More
imac-605421_1920

Terminy płatności podatków i składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, składania deklaracji itd. Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach: – do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych; – do 10 dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają

Read More
business-idea-660080_1920

Składki ZUS przedsiębiorców 2016 r.

Wykaz aktualnych stawek ZUS dla przedsiębiorców. Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2016 r. Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki w 2015 r. Składki w 2016 r. Składka emerytalna (19,52%) 463,68 zł 474,92 zł Składka rentowa (8%) 190,03 zł 194,64 zł Składka chorobowa (2,45%) 58,20 zł 59,61 zł Składka wypadkowa (1,80%) 45,85 zł 43,79 zł Składka

Read More

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować… " Bruce Lee